tik-tik scoolplanner


In één oogopslag zien wat je vandaag allemaal gaat doen. Ieder onderwerp direct op jouw niveau gaan doen in plaats van wachten tot de hele groep zover is. Samen met je ouders de activiteiten van komende week bekijken en plannen. Leerkrachten inzage geven in de ontwikkeling van de leerlingen en het eigen rooster. Dit zijn de nieuwe inzichten waarmee we tik-tik sCoolPlanner hebben ontwikkeld!

Steve JobsSchool

tik-tik sCoolTool is dé digitale planningstool ontwikkeld voor de Steve JobsSchool waarmee leerlingen op een unieke manier gestimuleerd worden om het eigen talent te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Deze werkwijze maakt het mogelijk dat leerlingen activiteiten op hun persoonlijke niveau kunnen volgen.
Een Steve JobsSchool leert het kind van jongs af aan zelf aan te geven wat het leren wil. Om op basis van die eigen leergierigheid, informatie te vinden, op relevantie te filteren en toe te passen. Het leert vitale sociale vaardigheden door met andere kinderen samen te werken in projecten en om nieuwe kennis te delen d.m.v. presentaties aan de groep.

sCoolPlanner

De oplossing tik-tik sCoolPlanner is onderdeel van een totaal dienstenpakket aangeboden door sCoolSuite (Steve JobsSchool). Sinds 2013 werken een groot aantal scholen zowel in Nederland als internationaal met de applicatie. Voor vragen over de beschikbaarheid en prijsstelling verwijzen wij u naar de website van sCoolSuite.